Pompy do kondensatu i skroplin| Jaką pompę do skroplin wybrać?

Co to jest i jak powstaje kondensat?

Z kondensatem mamy do czynienia najczęściej w klimatyzatorach. Kondensat nazywany potocznie skroplinami, jest cieczą, która tworzy się w wyniku oddania energii, czyli skroplenia pary wodnej zawartej w spalinach i powietrzu. W zależności od temperatury systemu parowego, mocy urządzenia i poziomu wilgotności powietrza powstaje ilość skroplin.

Gdzie odprowadzić skropliny?

Istnieją dwa sposoby na odprowadzanie skroplin. W pierwszym przypadku wykorzystuje się siłę grawitacji, a kolejny sposób polega na wymuszaniu przepływu ciśnieniowo. I tu ciekawostka, można te dwie metody stosować równocześnie.

Grawitacyjne odprowadzanie skroplin to nić innego jak skierowanie całej konstrukcji rur w dół, pod kątem ( 1-2 stopni względem płaszczyzny podłoża w przeliczeniu na 1 metr bieżący rury), aby woda samoistnie zlatywała odpływem w konkretne miejsce. Takie rozwiązanie stosuje się do systemów, gdzie odległość klimatyzatora od miejsca odpływu skroplin jest niewielka.

Przy dużych instalacjach zaleca się wybrać drugi sposób do odprowadzania skroplin tj. użycie specjalnych pomp do kondensatu. Zastosowanie takiej pompy pomaga przepompować skropliny na duże odległości, poziomo a także w górę. To rozwiązanie pozwala odprowadzić skropliny do każdego punktu – pionu instalacji kanalizacyjnej, zbiornika wewnętrznego lub gruntu na zewnątrz. W Sytuacji gdy kondensat nie może być odprowadzany z naturalnym spadkiem doskonałym rozwiązaniem jest wybór nowego typoszeregu urządzeń Wilo-Plavis…-C-2G.

Jaką pompę do skroplin wybrać?

Powinniśmy mieć świadomość, że pompy do kondensatu są bardzo efektywne i wydajne, gdyż są w stanie bez żadnego problemu usunąć całkowicie skropliny do określonego odpływu. Wybór rodzaju pompy zależy od konkretnych potrzeb. W celu najlepszego doboru pompy do kondensatu powinniśmy po pierwsze znać odległość, na jaką chcemy odprowadzić skropliny, a po drugie zmierzyć wysokość podnoszenia, po trzecie określić potrzeby i wskazaną wydajność.

Rodzaje pomp do kondensatu

Istnieje kilka rodzajów pomp do kondensatu a każda spełnia określone funkcje:

– Pompa odśrodkowa lub wirowa przydatna w sytuacji, gdy trzeba odprowadzić znaczne ilości skroplin.

– Pompa perystaltyczna doskonale spełnia swoją funkcje gdy mamy do czynienia z ciężkim kondensatem oraz zatłuszczoną wodą.

– Pompa tłokowa i membranowa najlepiej sprawdzi się do budynków mieszkalnych i biurowych.