Czym różni się pompa do brudnej wody od pompy do szamba? | doborpompy.pl

Czym różni się pompa do brudnej wody od pompy do szamba?

Czym różni się pompa do brudnej wody od pompy do szamba

Na pierwszy rzut oka pompa do wody brudnej niczym nie różni się od pompy do szamba. Obie należą do kategorii pomp zatapialnych, która obejmuje modele do różnych zastosowań – od pomp do czystej wody, przez pompy do wody brudnej, aż po urządzenia przeznaczone do tłoczenia nawet silnie zanieczyszczonej, gęstej cieczy zawierającej elementy stałe.

O ile każda pompa do szamba może być jednocześnie pompą do brudnej wody, o tyle w drugą stronę zasada ta już nie działa. Nie byłoby to szczególnie istotne, gdyby nie fakt, iż wielu inwestorów myli oba te urządzenia, co może prowadzić do przykrych konsekwencji.

Pompa do wody brudnej

Woda brudna jest często utożsamiana przez użytkowników ze ściekami, co nie do końca jest prawdą. Wodą brudną określamy wodę zanieczyszczoną piaskiem, resztkami liści, rzadkim błotem oraz niewielkimi odpadami organicznymi. Ze względu na charakter tłoczonej cieczy  pompa do wody brudnej nie nadaje się do obsługi większych zanieczyszczeń, z jakimi mamy do czynienia przy tłoczeniu szamba. Do czego w takim razie wykorzystuje się pompy do wody brudnej?

Najczęściej do:

 • wypompowywania deszczówki ze zbiorników podziemnych i naziemnych,
 • osuszania wykopów, rowów melioracyjnych, naturalnych zbiorników wodnych,
 • zasilania placów budowy w wodę z pobliskich akwenów,
 • osuszania fundamentów,
 • osuszania piwnic i budynków po zalaniu,
 • wypompowywania zawartości studni i studzienek ściekowych,
 • odwadniania pól uprawnych.

Pompa do szamba

Pompy do szamba są projektowane i wykonywane w taki sposób, aby radzić sobie z tłoczeniem cieczy zawierającej duże zanieczyszczenia stałe takie, jak kawałki papieru, odchody, odpady roślinne, artykuły higieniczne i wszystko inne, co trafia do bezodpływowych zbiorników na nieczystości. Obsługa tak zanieczyszczonej cieczy nie byłaby możliwa, gdyby nie specjalna konstrukcja pompy do szamba. Jest ona wyposażona w rozdrabniacz, który umożliwia wstępne rozdrobnienie elementów stałych znajdujących się w wodzie oraz ich przepompowanie. Dzięki rozdrabniaczowi nie ma ryzyka zatkania wlotu pompy oraz uszkodzenia jej hydrauliki.

Zależnie do modelu pompy do szamba są wyposażone w rozdrabniacze:

 • nożowe – ten typ rozdrabniaczy jest jednym z najprostszych znajdujących zastosowanie w pompach do szamba, powszechnie stosuje się go w pompach zatapialnych do gnojowicy,
 • młotkowe – rozdrabniacze młotkowe bardzo dobrze radzą sobie z nieco grubszymi i twardszymi zanieczyszczeniami,
 • wirnikowe – rozdrabniacze wirnikowe ze względu na wysoką sprawność są zarezerwowane do użytku w pompach zatapialnych do szamba o dużej wydajności,
 • dyskowe – rozdrabniacze dyskowe nazywane również rozdrabniaczami wielokanałowymi są zdecydowanie najbardziej skuteczne w rozbijaniu zanieczyszczeń, dzięki czemu radzą sobie z nawet twardymi i sporymi elementami stałymi obecnymi w ściekach.

Podsumowując, główna różnica między tymi dwoma typami pomp polega na ich specjalizacji i konstrukcji, dostosowanej do rodzaju i charakterystyki tłoczonej cieczy. Pompy do szamba są zazwyczaj bardziej wytrzymałe i przystosowane do trudniejszych warunków pracy.