Czym są ścieki z gospodarstw domowych? | doborpompy.pl

Czym są ścieki z gospodarstw domowych?

Ścieki z gospodarstw domowych są mieszanką wody pitnej, substancji organicznych i nieorganicznych w formie stałej i rozpuszczonej. Substancjami występującymi w ściekach z gospodarstw domowych są przede wszystkim: fekalia, włosy, odpady spożywcze, środki czyszczące i piorące, chemikalia, papier, ścierki oraz piasek (np. w systemach mieszanych ze względu na wymywanie go przez wodę deszczową). Doświadczenie wskazuje jednak, że ze względu na niewiedzę lub nieprzestrzeganie zaleceń, do ścieków wprowadzane są wszelkie odpady, które muszą zostać następnie odprowadzone przez instalację ściekową.

Poniższe substancje nie powinny jednak dostać się do ścieków z gospodarstw domowych, gdyż w przeciwnym razie istnieje prawdopodobieństwo uszkodzenia instalacji i dalej sieci kanalizacyjnej:

  • odpady o dużych rozmiarach, jak odpady z gospodarstw domowych
  • składniki ciał stałych jak piasek, popiół, skorupy
  • domowe organiczne odpady stałe jak resztki warzyw, obierki, kości itp.
    strzępy materiałów, damskie artykuły higieniczne
  • substancje, które stanowią zagrożenie (np. rozpuszczalniki agresywne chemicznie)