Instalacja pomp cyrkulacyjnych CWU | doborpompy.pl

Instalacja pomp cyrkulacyjnych CWU

W instalacji ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją jest dodatkowy przewód umożliwiający powrót wody do podgrzewacza z okolic najbardziej oddalonego od niego punktu poboru (gdy punkty poboru są podłączone szeregowo do jednego przewodu; w układzie równoległym jest potrzebnych kilka przewodów cyrkulacyjnych) oraz pompa wymuszająca krążenie wody przy zamkniętych zaworach czerpalnych w utworzonej w ten sposób pętli. Taka konstrukcja powoduje, że woda wypełniająca przewody jest na bieżąco dogrzewana w podgrzewaczu i dostępna natychmiast po otwarciu wypływu w wszystkich punktach instalacji. Dodatkowo warto wiedzieć, że wymuszony ruch ciepłej wody zapobiega powstawaniu w rurach tzw. zastoin, będących pożywką do rozwoju bakterii. Bakterie mogą pogorszyć parametry zdrowotne wody a także być przyczyną zatruć czy chorób.