Jak dobrać pompę obiegową? | doborpompy.pl

Jak dobrać pompę obiegową?

Istotne parametry pompy obiegowej na jakie należy zwrócić uwagę przy doborze i zakupie pompy obiegowej:
Pompy obiegowe dobiera się na podstawie dwóch parametrów:

  • natężenia przepływu wody, którą pompa musi przepompować (Q/V) oraz
  • wysokości podnoszenia (H).

Natężenie przepływu wody to zapotrzebowanie na moc cieplną budynku, podzielone przez ciepło właściwe i różnicę temperatury wody w przewodzie zasilającym i powrotnym.

Wysokość podnoszenia pompy jest równa stracie ciśnienia podczas przepływu wody przez całą instalację, czyli innymi słowy jest to suma oporów tarcia przepływającej cieczy, oporów miejscowych zaworów, grzejników, kotła itp.