Magazynowanie wody, pojemność zbiornika. | doborpompy.pl

Magazynowanie wody, pojemność zbiornika.

Celem jest osiągnięcie maksymalnych oszczędności zużycia świeżej wody wodociągowej poprzez zastosowanie odpowiedniej wielkości zbiornika. Z doświadczenia wynika, że optymalne jest zapewnienie zapasu wody na ok. 2-3 tygodnie (14-21 dni). W przypadku zbiorników o zbyt dużej objętości, jakość magazynowanej wody spada. W przypadku zbyt małych objętości zbiornika, nie zaspokaja on zapotrzebowania na wodę użytkową.

W przypadku nawalnych opadów zbiornik zostanie przepełniony, a nadmiar wody odprowadzony do kanalizacji lub do kanałów rozsączających. Badania pokazują że zbiorniki zewnętrzne o pojemności magazynowania 5-6 m3 są wystarczające dla domów mieszkalnych dla 4 osób.

W celu doboru odpowiedniego zbiornika magazynującego można posłużyć się przykładowym wzorem:
Dzienne zapotrzebowanie na wodę dla domu 4 osobowego z ogrodem o powierzchni 250m wynosi ok 0,27 m3/dobę x 15 dni (ilość dni magazynowania wody) = 4 m3 objętości zbiornika.