Pompy obiegowe CO - co to jest? | doborpompy.pl

Pompy obiegowe CO – co to jest?

Każda instalacja grzewcza posiada niezbędny element wyposażenia jakim jest pompa obiegowa.

Pompy obiegowe najnowszej generacji charakteryzują się wysokim poziomem oszczędności energii oraz nowoczesnym elektronicznym sterowaniem. Pompy obiegowe mają za zadanie wymusić obieg wody w zamkniętych systemach grzewczych centralnego ogrzewania, w systemach ogrzewania podłogowego, solarnego, w klimatyzacjach czy innych systemach przemysłowych. Pompy obiegowe są kompatybilne z większością dostępnych na rynku kotłów do c.o.. W większości nowoczesnych kotłów pompy obiegowe są często już zamontowane fabrycznie. W przypadku nieobecności pompy w kotle, umieszcza się ją w instalacji. Dobra pompa obiegowa powinna mieć odpowiednie parametry, aby móc wtłoczyć wodę do punktu instalacji położonego najdalej od kotła.