Kiedy i jak należy instalować pompę? | doborpompy.pl

Prawidłowy montaż pompy CO

Na co zwrócić uwagę?

Na początku spójrzmy na wymiary. Nowa pompa powinna posiadać takie same wymiary montażowe, długość korpusu hydraulicznego oraz średnicę przyłącza (gwintowaną lub kołnierzową). Ułatwi i przyspieszy to prace instalacyjne. Nie zawsze dostępna jest również wystarczająca ilość miejsca, aby wprowadzić zmiany na rurociągu. Taka sytuacja może mieć miejsce np. w pompach zainstalowanych w rozdzielaczach ogrzewania podłogowego lub innego rodzaju grupach pompowych o zdefiniowanych wymiarach.

Drugim niezwykle ważnym czynnikiem jest charakterystyka hydrauliczna pompy. Od wydajności oraz od „wysokości podnoszenia” pompy zależeć będzie czy zagwarantuje ona odpowiedni przepływ ciepłej wody w instalacji. Celem weryfikacji parametrów, należy odnieść się do charakterystyki hydraulicznej w karcie urządzenia. W tej kwestii dużym ułatwieniem jest unifikacja nazewnictwa i parametrów poszczególnych, popularnych urządzeń. Na przykład większość pomp dostępnych na rynku z oznaczeniem np. 25-40, czy 25/1-4 posiada zbliżone parametry hydrauliczne. Z nazwy możemy wywnioskować, iż pompa ma przyłącze 25 = 1 cal, oraz wysokość podnoszenia dochodzącą do 4 metrów słupa wody. Jeśli nie znamy jednak długości montażowej, ten parametr należy sprawdzić i porównać z dostępnymi na rynku urządzeniami. Najpopularniejszym wymiarem pomp stosowanych w instalacjach domków jedno/wielorodzinnych są długości 180 mm i przyłącza o średnicy 1 cal czyli tzw. 25-tki.

Czy przypływ nie będzie zbyt mały?

Przy wymianie starej pompy na nową, jest to często zadawane pytanie. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na najważniejszy aspekt pracy pompy. To jak duży przepływ będzie generowała pompa zależeć będzie od stopnia otwarcia instalacji, jej poszczególnych obiegów. Rzadko zdarza się, że to pompa jest głównym winowajcą niedogrzewania poszczególnych grzejników. Decydujący wpływ ma tu instalacja a dokładniej, brak odpowiedniego zrównoważenia przepływów przez poszczególne obiegi. W tym przypadku zastosowanie większej pompy również nie rozwiąże problemu. Należy pamiętać o tym aspekcie i w pierwszej kolejności skontaktować się z instalatorem, który pomoże wyregulować obiegi wodne przez poszczególne odbiorniki.

Jakie pompy zgodnie z przepisami?

Zgodnie z wymogami Dyrektywy elektroniczne pompy obiegowe (bezdławnicowe) muszą posiadać możliwość pracy w trybie zmiennociśnieniowym, dla którego obliczana jest wartość współczynnika efektywności energetycznej EEI. Warto w tym miejscu przypomnieć, że wspomniany współczynnik EEI zastąpił znane w pompach stałooborowych klasy energetyczne oznaczane literami od A do G. Tym samym pompa obiegowa powinna posiadać współczynnik EEI poniżej 0,23. Zastosowanie pompy elektronicznej o niskim zużyciu energii elektrycznej pozwoli na oszczędności w trakcie eksploatacji. Czas pracy pompy w instalacji liczy się zazwyczaj na ok 7-10 lat, w tym okresie aż 80% całkowitych kosztów urządzenie stanowią koszty eksploatacyjne tylko pobór energii elektrycznej.

Prosta wymiana pompy stałoobrotowej na Wilo-Stratos PICO