Hydrofor - dobór do domu jednorodzinnego | doborpompy.pl

Przykład – dobór hydrofora do domu jednorodzinnego

hydrofor

Dobieramy hydrofor, który ma zasilić budynek jednorodzinny w wodę ze studni, gdzie lustro wody znajduje się na głębokości 3 m od poziomu gruntu, a zestaw hydroforowy zamontowany ma być w piwnicy na posadzce 2 m od poziomu gruntu. Najwyżej położony odbiornik wody znajduje się 5 m od pompy. Studnia znajduje się 20 m od domu. W domu mieszkają 4 osoby.

Do opisanego przykładu do szybkiego obliczenia hydroforu możemy przyjąć następujący schemat:

  • Geometryczna wysokość podnoszenia Hgeo2 = 5 m (tj. różnica poziomów pomiędzy pompą a najwyżej położonym przyborem).
  • Do geometrycznej wysokości podnoszenia doliczamy różnicę poziomów pomiędzy pompą a lustrem wody (tj. Hgeo1=3-2=1 m). Czyli wysokość ssania to 6 m.
  • Doliczając 20% strat (tj. ok. 5 m, 20% długości rurociągu) oraz 20 m na to, aby uzyskać komfortowy wypływ obliczamy całkowitą wysokość podnoszenia H=31 m.
  • Przy standardowym domku jednorodzinnym możemy przyjąć, że wydajność hydroforu 1-3 m3/h w zupełności pokryje nam
    maksymalne zapotrzebowanie na wodę. Np.: dla 4-5 osobowej rodziny możemy przyjąć zapotrzebowanie na wodę 1,0 – 1,5 m3/h.

Odpowiedź:
Pożądaną pompę dobieramy na parametry
Q = 1,5 m3/h
H = 31 m

By móc komfortowo korzystać z pompy powinna być wyposażona w zbiornik przeponowy – najlepiej 50 litrowy eliminujący włączanie się pompy przy każdym odkręceniu kranu.

Z pola charakterystyk wybieramy hydrofor Wilo-Jet HWJ 203:

Charakterystyka hydrofora Wilo-Jet HWJ 203

Rys. Charakterystyka hydrofora Wilo-Jet HWJ 203