Wilo-DrainLift SANI-S | Dobór pompy

Wilo-DrainLift SANI-S

Kompaktowe, gotowe do podłączenia i całkowicie zanurzone urządzenie do przetaczania ścieków zawierających fekalia z pompą pojedynczą. Urządzenie jest przystosowane do tłoczenia ścieków zawierających fekalia w przypadku gdy:

  • ścieki nie mogą być odprowadzone do kanalizacji przy wykorzystaniu naturalnego spadku,
  • punkt odpływu w budynku znajduje się poniżej poziomu spiętrzenia.

Zastosowanie:

  • do automatycznego odprowadzania dołów i szybów,
  • do zabezpieczenie piwnic narażonych na zalanie,
  • w celu obniżenia poziomu wód powierzchniowych, jeśli woda nie jest w stanie spłynąć do systemu kanalizacyjnego przez naturalny spadek.