Zabezpieczenie przed bakteriami Legionella | doborpompy.pl

Zabezpieczenie przed bakteriami Legionella

Zgodnie z dyrektywą UE standaryzującą „Zaopatrzenie w pitną wodę”, nie tylko lokalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (PWiK) odpowiada za jakość wody, ale również właściciele instalacji wodnych w domach są zobowiązani do kontrolowania stanu wody w każdym kranie. Dotyczy to w szczególności zabezpieczenia przed zabrudzeniem i skażeniem bakteryjnym. Groźne dla życia ludzkiego są bakterie Legionella. Ich występowanie związane jest z ciepłą wodą w zastoju.

W temperaturze 30–45°C bakterie te gwałtownie się namnażają. Nieprofesjonalnie zaprojektowane i wykonane systemy zaopatrzenia w wodę są siedliskiem bakterii, które wnikają do płuc wraz z aerozolem wodnym, np. podczas brania prysznicu, prowadząc do ciężkich schorzeń. Korzystanie z podgrzewacza zgodnie z jego przeznaczeniem daje gwarancję zachowania właściwych temperatur, a więc i czystości oraz ochrony przed poparzeniem.