Zalety i korzyści ze stosowania pompy obiegowej CO | doborpompy.pl

Zalety i korzyści ze stosowania pompy obiegowej CO

Parametry pompy obiegowej muszą być tak dobrane, aby dostarczyć czynnik grzewczy do wszystkich odbiorników ciepła, również tych znajdujących się najdalej od źródła ciepła. Atrybuty dobiera się tak, aby pompa obiegowa pracowała z najwyższą sprawnością dla żądanej wielkości przepływu i wymaganej wysokości podnoszenia.
Jeżeli zdecydujemy się na zbyt małą pompę względem potrzeb instalacji hydraulicznej, to przepływ wody nie będzie wystarczający. Zimą może to ograniczyć komfort eksploatacji instalacji grzewczej, zmniejszyć żywotność pompy lub doprowadzić do zapowietrzenia układu. Jeżeli wybierzemy zbyt dużą pompę względem potrzeb instalacji hydraulicznej, pompa będzie generowała nadmierny hałas w instalacji oraz zasadniczo zwiększy rachunki za zużycie energii elektrycznej.

Na podstawie natężenia przepływu i wysokości podnoszenia, na wykresie zwanym charakterystyką pompy, wyznacza się punkt pracy pompy obiegowej.
Pompę obiegową należy tak dobrać, aby punkt pracy znajdował się w zakresie największej sprawności pompy, co odpowiada środkowej części charakterystyki. Do małych instalacji c.o. czasem trudno dopasować pompę o obliczeniowych parametrach. Zaleca się wtedy zainstalowanie pompy obiegowej o wydajności i wysokości podnoszenia 10-20% mniejszej niż obliczona. Nie należy się obawiać, że spowoduje to wyraźne obniżenie mocy cieplnej grzejników. Wymagane parametry ogrzewania oblicza się bowiem dla najbardziej niekorzystnych warunków atmosferycznych, a takie zdarzają się zaledwie kilka dni w roku.

Ważnym jest, aby już na etapie projektu na podstawie parametrów wynik obliczeń czyli wydajność pompy obiegowej w m<sup>3</sup>/h umieścić w projekcie instalacji c.o. i na podstawie tych parametrów dobrać pompę. Wydajność to ilość wody jaką pompa będzie w stanie podać do instalacji grzewczej w ciągu godziny. Charakterystyka pompy czyli wykres zależności natężenia przepływu i wysokości podnoszenia jest często zróżnicowany dla każdej pompy. Wszelkie informacje potrzebne do wykonania kalkulacji zazwyczaj znajdują się w katalogu pompy.