Zaopatrzenie w wodę - Dobór pompy 2017

Zaopatrzenie w wodę

Dobór pompy do zaopatrzenia w wodę domu i ogrodu

Porady i wskazówki do doboru pomp dla zaopatrzenia w wodę, uwzględniają podstawowe parametry charakteryzujące pracę pompy. Na punkt pracy pompy obiegowej, składa się wysokość podnoszenia (H) i wydajność (Q). Wysokość podnoszenia uzależniona jest od oporów przepływu w obiegu pompowym, a wydajność pompy wynika z wymaganego w układzie natężenia przepływu wody wodociągowej, itp.

Czytaj więcej ->

Przykład – dobór hydrofora do domu jednorodzinnego

Dobór hydroforu dla domu jednorodzinnego uwzględniać musi wymaganą dla celów użytkowych i gospodarczych ilość wody, jak również wysokość do najwyższego punktu poboru w budynku, odległość od studni i położenie lustra wody poniżej poziomu terenu. Hydrofor powinien być także wyposażony w zbiornik przeponowy stanowiący pewnego rodzaju bufor gromadzący wodę i tym samym zmniejszający liczbę startów hydroforu.

Czytaj więcej ->