Filtracja | doborpompy.pl

Filtracja

Woda deszczowa musi być drobno przefiltrowana przed wpłynięciem do zbiornika magazynującego.

Zalecane średnice sitek:

Średnica oczek w filtrach powinna mieścić się w zakresie od 0,3 mm do 1,8 mm. Tym samym zaleca się stosowanie filtrów dokładnych.

Kryterium doboru systemu filtracyjnego na dopływie do zbiornika:

  • Łatwy dostęp umożliwiający szybkie czyszczenie oraz prostą konserwację.
  • Niskie koszty utrzymania.
  • Ochrona przed zamarzaniem.
  • Lekka samooczyszczająca się konstrukcja (brak zatorów i zapychania filtrów).
  • Niezawodna filtracja grubych i małych cząstek.
  • Wysoka efektywność filtracji w pełnym okresie eksploatacji.
  • Wysoka odporność materiałów.

Gdy filtr dopływowy jest właściwie zainstalowany można zrezygnować z dalszego filtrowania w przewodzie ssącym i zbiorniku magazynującym . W innym przypadku mogą wystąpić błędy w pracy instalacji (uszkodzenie pompy, rozwój bakterii).