Wybór rozwiązania systemowego | doborpompy.pl

Wybór rozwiązania systemowego

Wybór systemu wykorzystania wody deszczowej powinien zostać podparty obliczeniami zapotrzebowania na wodę oraz wielkością uzysku wody z powierzchni zlewni na danym obszarze.

Dobór pompy do wody deszczowej

System wykorzystania wody deszczowej powinien charakteryzować się niezawodnością działania, cichą pracą oraz niskim zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Na system składają się takie elementy jak:

 • pompy:

  Pompa zatapialna w zbiornikupompa zatapialna

  Pompa samozasysającapompa samozasysająca
  Centrala deszczowacentrala deszczowa
 • zbiornik magazynujący wodę deszczową,
 • układ sterowania w zależności od ciśnienia oraz poziomu wody w zbiorniku,
 • system filtracji na dopływie wody deszczowej z rur spustowych do zbiornika magazynującego,
 • armatura oraz przewody rurowe, systemy nawadniania.

Dobór pompy do wody deszczowej


Wilo-Rain 3 kompaktowy system wykorzystania wody deszczowej

Wilo-Rain 3 kompaktowy system wykorzystania wody deszczowej


Wykorzystanie wody deszczowej

Wykorzystanie wody deszczowej

Dobór pompy do wody deszczowej