Pompa głębinowa czy hydrofor - co wybrać? | doborpompy.pl

Pompa głębinowa czy hydrofor – co wybrać?

Pompa głębinowa czy hydrofor - co wybrać

Korzystając z własnego ujęcia wody należy zadbać o jej stałe dostawy. Służą temu pompy głębinowe do studni i hydrofory. Wybór odpowiedniego urządzenia może się okazać dużym wyzwaniem. Jakie powinno być kryterium wyboru pomiędzy pompą hydroforową a pompą do studni głębinowej?

Wybór pompy warto oprzeć na solidnym fundamencie, jakim jest wiedza. Dzięki zrozumieniu tego, jak pracuje hydrofor do studni i czym różni się od  pompy do studni głębinowej będziesz mógł podjąć świadomą decyzję i wybrać urządzenie, które najlepiej sprawdzi się w danych warunkach pracy.

Pompy głębinowe

Cechą charakterystyczną pomp głębinowych jest bardzo duża wysokość podnoszenia słupa wody. Dzięki temu pompy głębinowe mogą tłoczyć świeżą wodę ze studni, które są znacząco oddalone od miejsc poboru lub położone dużo niżej.

Pompy głębinowe są praktycznie bezgłośne. Urządzenie pracuje w studni, dzięki czemu generowane przez nie dźwięki nie są w ogóle słyszalne w budynku. Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest wysoka efektywność energetyczna. Pompa głębinowa nie powoduje strat wynikających ze ssania, co przekłada się na niższe rachunki za prąd.

Jedynym mankamentem jest fakt, iż w przypadku awarii pompę trzeba wyjąć ze studni wraz z rurą tłoczną. Proces ten może się okazać żmudny i pracochłonny, jednak przy wyborze pomp głębinowych nowej generacji ryzyko awarii jest bardzo niskie. Urządzenia tego typu mogą pracować w trybie bezobsługowym przez wiele lat.

Hydrofory

Hydrofor to de facto zespół urządzeń, których celem jest dostarczanie wody do punktu poboru, a więc ranu w Twoim domu. Hydrofor składa się z elementów takich, jak:

  • ciśnieniowy zbiornik hydroforowy,
  • pompa zintegrowana ze zbiornikiem,
  • presostat (wyłącznik ciśnieniowy).

Wybór komponentów zestawu hydroforowego nie powinien być przypadkowy. Wielkość zbiornika, a także wydajność samej pompy do wody powinna być dostosowana do zużycia wody w danym gospodarstwie. Oznacza to, że w przypadku dużego zużycia wody wymagany jest montaż odpowiednio dużego zbiornika i znacznie bardziej wydajnej pompy.

Pompa do hydroforu może być stosowana wszędzie tam, gdzie wysokość lustra wody znajduje się powyżej 8 metrów od miejsca lokalizacji pompy. Tam, gdzie lustro wody jest niżej wymagane jest zastosowanie pompy głębinowej.

Pompa głębinowa czy hydrofor?

Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie zadane w temacie. Przy wyborze urządzenia pod uwagę należy wziąć:

  • głębokość lustra wody w studni,
  • zapotrzebowanie na wodę w gospodarstwie domowym,
  • wydajność urządzenia,
  • a nawet tryb pracy zestawu do czerpania wody.

Uznaje się, że pompy hydroforowe wykazują znacznie dłuższą żywotność, dlatego też tam, gdzie lustro wody utrzymuje się  na poziomie 6-7 metrów rekomenduje się właśnie ich wybór. Z drugiej strony  konieczność zastosowania zbiornika hydroforowego wiąże się z koniecznością wygospodarowania dodatkowego miejsca na zestaw do czerpania wody, co może przemawiać za wyborem pompy głębinowej. Dodatkowym atutem przemawiającym za wyborem pompy głębinowej nowej generacji jest jej trwałość, kompaktowa budowa i bezobsługowa praca. Urządzenia tego typu są stale doskonalone, co przekłada się na ich coraz dłuższą żywotność, przy jednoczesnej wysokiej wydajności energetycznej.